Starczowzroczność - Zakład Optyczny Krystyna Pokorna-Stafin

Data: 26 sierpnia 2019, 10:20

U osób w wieku dojrzałym mogą pojawiać się pewne problemy ze wzrokiem. Kiedy zauważasz, że każdego dnia coraz bardziej męczysz się podczas czytania, litery wydają się rozmyte, tekst przyłożony blisko oczu jest zupełnie nieczytelny, jednak z daleka – widzisz doskonale, to znak, że zapewne pojawiła się u ciebie tzw. starczowzroczność (presbiopia). Pojawia się ona przede wszystkim w wyniku procesów starzenia się organizmu. Na szczęście starczowzroczność można skutecznie korygować, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych okularów lub soczewek kontaktowych.

Czym właściwie jest starczowzroczność?

Tak naprawdę starczowzroczność nie jest typową wadą wzroku (jak np. nadwzroczność), jest to raczej proces pogarszania się jakości wzroku związany ze starzeniem się organizmu. Wraz z wiekiem soczewka przestaje być odpowiednio elastyczna i traci zdolność akomodacji, czyli dobrego widzenia obiektów bliskich i dalekich. Aby zapewnić sobie dobry wzrok mimo zdiagnozowanej starczowzroczności, wystarczy zadbać o odpowiedni dobór okularów. W przypadku osób, które borykały się już wcześniej z inną wadą wzroku korygowaną przez szkła okularowe, przy presbiopii mogą używać zmiennych dwóch par okularów lub wybrać okulary progresywne.

Okulary i soczewki przy starczowzroczności

Osoby starsze, u których nastąpił proces pogarszania się wzroku, mogą poprawić jakość swojego wzroku, wybierając szkła progresywne lub soczewki kontaktowe. Nie mają one tzw. martwej strefy, a zmiany ostrości następują płynnie, bez nagłego przejścia w widzeniu z bliży w dal. W okularowych szkłach progresywnych istnieje podział góra-dół, ale bez wyraźnej linii oddzielającej. Z kolei w przypadku progresywnych soczewek kontaktowych mamy do czynienia ze specyficzną budową. Podzielona jest ona niejako na dwie części – środkowy okrąg, przez który obserwowane są przedmioty bliskie i pośrednie, oraz zewnętrzny pierścień soczewki, który zapewnia dobrą widoczność przedmiotów dalekich. Osoby, które decydują się na zastosowanie soczewek kontaktowych, w pierwszych dniach zwykle muszą się nauczyć patrzenia przez nie, które w dużej mierze polega na odpowiednim manewrowaniu głową. Jednak gdy umiejętność ta zostanie opanowana, progresywne soczewki kontaktowe są bardzo wygodnym sposobem na korekcję wzroku objętego starczowzrocznością.